За Д-р Славов

zadrslavov

Доктор Пламен Славов е дипломиран магистър по дентална медицина към Факултет по дентална медицина – гр. София. Завършва своето обучение като отличник на випуска. След като работи две години в столицата, избира да започне собствена практика като зъболекар в родния си град Стара Загора. Проявява особени интереси в областта на микроскопски асистираното кореново лечение – т.нар. микроскопка ендодонтия. Д-р Славов има стаж в специализирана клиника за стоматологично лечение на деца. Посещава множество следдипломни курсове и обучения, за да може да предложи на своите пациенти в Стара Загора максимално съвременно и качествено лечение. Използва упойка за безболезнено зъболечение. Д-р Пламен Славов владее отлично френски и английски език, което му помага в работата с чуждестранни пациенти.