18 окт.

Кореново (ендодонтско) лечение под микроскоп

Кореновото лечение е основният фокус в моята практика.  То най-общо може да се раздели на първично лечение и прелекуване (релечение).

Първично кореново лечение

Първичното кореново лечение е популярно още като „вадене на нерви” и „умъртвяване на зъб”. При това лечение е важно да се отстрани нерва на зъба и да се намерят и обработят всички коренови канали. Броят и разположението на каналите при различните зъби и хора може значително да варира. Ако даден канал не бъде открит и обработен това почти със сигурност обрича лечението на неуспех. Работата под микроскоп дава огромно предимство при намирането на кореновите канали. С помощта на това увеличение може да се вижда в дълбочина на каналите, понякога дори до самия им край. Така могат да се диагностицират и лекуват някои редки и сложни случаи, в които един канал в дълбочина се разделя на две. Това е напълно невидимо за невъоръженото човешко око. Понякога вътре в каналите се образуват калцификати наречени „дентикли”. Единственият начин те да се отстранят е под визуален контрол. Микроскопът прави това възможно. Често видимостта може да е разликата между успех и провал при едно такова лечение. Понякога зъби, които имат нужда от кореново лечение са с все още незавършено развитие на корените. Каналите на такива зъби завършват с изключително широк отвор. Той трябва да се запечата и само тогава може да бъде проведено лечението. Това е друга манипулация, която се извършва само и единствено под микроскоп.

Прелекуване (релечение).

Не са редки случаите, в които един зъб с проведено вече кореново лечние, се нуждае от прелекуване. Най-често това се дължи на останала инфекция (бактерии) в кореновите канали. В тези случаи около корените на зъба се образува гранулом (гнойна торбичка). Това е много опасно, тъй като във всеки един момент може да предизвика абсцес с болки, подуване, температура и влошаване на общото състояние на организма. Прелекуването обикновено е много по-трудно и отговорно от първичното лечение. Често то е последният шанс да бъде спасен един зъб. Нерядко при зъбите, нуждаещи се от прелекуване има редица усложнения, настъпили при първичното лечение. При прелекуване трябва да се отстрани старата заплънка от зъба. Това става много по-лесно под визуален контрол с микроскопа. Чрез него могат да се видят и отстранят остатъци от стар пълнеж и от най-дълбоките част от канала.
При работа в кореновите канали съществува реална опасност от счупване на инструмент в тях. Това може да доведе до провал на цялото лечение. Отстраняването на такива счупени инструменти е огромно предизвикателство и става само под микроскоп. Тази и някои от другите манипулации изискват придобиване на допълнителна квалификация и посещение на голям брой курсове. При прелекуване може да се установи наличен праг в канал създаден при първичното лечение. Такива прагове се преодоляват значително по-лесно под визуален контрол. Друго възможно усложнение, направено при първичното лечение е перфорация. Това означава каналът да е пробит по своята дължина и да се създаде изкуствен отвор по външната коренова повърхност. Поправката на такава перфорация е трудна и може да се случи само под микроскоп. С негова помощ могат да бъдат намерени канали, останали неоткрити при първичното лечение.