За Д-р Славов

img1

Доктор Пламен Славов е дипломиран магистър по дентална медицина към Факултет по дентална медицина – гр. София. Завършва своето обучение като отличник на випуска. След като работи две години в столицата, избира да започне собствена практика като зъболекар в родния си град Стара Загора. Проявява особени интереси в областта на микроскопски асистираното кореново лечение – т.нар. микроскопка ендодонтия. Д-р Славов има стаж в специализирана клиника за стоматологично лечение на деца. Посещава множество следдипломни курсове и обучения в стремежа си да бъде добър ендодонтист и да предлага съвременно лечение на пациентите си в Стара Загора. Използва упойка за безболезнено зъболечение. Д-р Пламен Славов владее отлично френски и английски език, което му помага в работата с чуждестранни пациенти. Д-р Славов също така провежда индивидуални обучения. Стоматолозите, които имат интереси в областта на кореновите лечения, могат да посетят целодневен индивидуален курс в кабинета и да разширят своите познания.

За Д-р Атанасова

img2

Д-р Гергана Атанасова е дипломиран магистър по дентална медицина към Медицински университет София. Професионалните й интереси са в областта на протетичната и хирургична стоматология. В нашата практика д-р Атанасова изцяло поема работата по възстановяване на липсващи или увредени зъби чрез изработване на коронки, мостове и различни видове протези. Притежава много добър подход и е изключително внимателна при работата с деца.

За - д. а. Илияна Василева

img3

Съвременната стоматология е определяна от много зъболекари като „работа на четири ръце“. Незаменим помощник в практиката е нашият дентален асистент – Илияна Василева. Винаги усмихната и приветлива, тя неуморно помага както по време на всички манипулации, така и при комуникацията с пациентите по служебния телефон.